—ĐI BỘ, XE ĐẠP, XE MÁY, NGƯỜI MÙ—

A driver should be extra alert to motorcyclists, bicyclists, and pedestrians because:

  1. They’re difficult to see in traffic.
  2. They obey different traffic laws than larger motor vehicles.
  3. They always have the right-of-way.
  4. They don’t have rearview mirrors.

Người lái xe phải hết sức cảnh giác với người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ vì:

  1. Rất khó để nhìn thấy họ khi tham gia giao thông.
  2. Họ tuân theo luật giao thông khác với các phương tiện cơ giới lớn hơn.
  3. Họ luôn có quyền ưu tiên.
  4. Họ không có gương chiếu hậu.

Pedestrians have the right of way when?

When they are crossing an alleyway or driveway.

Người đi bộ được quyền ưu tiên khi nào? Khi họ đang băng qua một con hẻm hoặc đường lái xe.

Trang 8: Vạch kẻ đường

Trả lời