Lịch visa và mở hồ sơ mỗi tháng năm 2024 diện bảo lãnh tại Việt nam được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự thông tin chính thức. Mời Quý vị cùng tham khảo.

1. Lưu ý

Nếu hồ sơ của Quý vị đã vượt qua ngày ưu tiên, Quý vị cần:

 • Làm lại Lý lịch tư pháp số 2 (hiện đã đổi thời gian hết hạn là 1 năm sang hết hạn là 2 năm).
 • Chụp hình 5×5 mới (nền trắng, không đeo kiếng) đúng quy cách. Vui lòng đọc kỹ về yêu cầu ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ.
 • Chuẩn bị bộ thuế mới nhất của người bảo trợ tài chính để update ngay sau khi nhận được thư mời phỏng vấn.

2. Ghi chú 

Khi đọc bản tin lịch visa và mở hồ sơ hàng tháng, Qúy vị cần biết kí hiệu các diện bảo lãnh như sau:

 • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai độc thân, con gái độc thân.
 • F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh vợ/chồng và con cái.
 • F2B: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con trai – con gái độc thân từ 21 tuổi trở lên.
 • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai và con gái đã lập gia đình.
 • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh-chị-em (các con nếu có của anh-chị-em cũng được bảo lãnh đồng thời).

3. Lịch visa và mở hồ sơ mỗi tháng năm 2024 diện bảo lãnh tại Việt nam

 • Bảng A là lịch visa, dành cho hồ sơ đã nhận được thư hoàn tất và thông qua hồ sơ từ NVC; sẽ được lên lịch phỏng vấn tại LSQ Mỹ tại Việt Nam.
 • Bảng B là lịch mở hồ sơ, dành cho hồ sơ đã nhận được thư chấp thuận đơn bảo lãnh từ USCIS; sẽ được NVC gửi thư thông báo mở hồ sơ để bắt đầu nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu (6 bước).
 • “C” trong bảng A nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; “U” nghĩa là không có sẵn visa để cấp.
 • “C” trong bảng B nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn.
 • “Ngày” ghi trong bảng A. B. nghĩa là chỉ giải quyết những hồ sơ có ngày ưu tiên TRƯỚC NGÀY liệt kê này.

3.1. Tháng 1 năm 2024

Lịch Visa (trừ diện F1) đều tăng. Lịch mở hồ sơ đứng yên như tháng 12 năm 2023. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 01/01/2015 (+0 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 01/11/2019 (+38 tuần)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 01/10/2015 (+1 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 22/04/2009 (+15 tuần)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 22/05/2007 (+4 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 1 năm 2024 (+số tuần tăng so với tháng 12-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 1-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 1-2024 tại đây: Visa Bulletin For January 2024.

3.2. Tháng 2 năm 2024

Tất cả các diện đều đứng yên như tháng 01/2024. TRỪ lịch phỏng vấn diện F2A tăng 3 tháng (từ 01/11/2019 tăng lên trước ngày 08/02/2020).

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 2-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 2-2024 tại đây: Visa Bulletin For February 2024.

3.3. Tháng 3 năm 2024

Lịch phỏng vấn các diện đều tăng. Lịch mở hồ sơ đứng yên như tháng 2 năm 2024. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 08/02/2015 (+1 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 22/06/2020 (+4 tháng)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 22/11/2015 (+7 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 01/10/2009 (+6 tháng)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 08/06/2007 (+5 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 3 năm 2024 (+số tăng so với tháng 2-2024)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 3-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 3-2024 tại đây: Visa Bulletin For March 2024.

3.4. Tháng 4 năm 2024

Chỉ lịch phỏng vấn diện F2A tăng. Lịch mở hồ sơ đứng yên như tháng 3 năm 2024. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 08/02/2015 (+0 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 08/09/2020 (+3 tháng)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 22/11/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 01/10/2009 (+0 tuần)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 08/06/2007 (+0 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 4 năm 2024 (+số tăng so với tháng 3-2024)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 5-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 4-2024 tại đây: Visa Bulletin For April 2024.

3.5. Tháng 5 năm 2024

Lịch phỏng vấn các diện đều tăng rất nhanh ở tháng 5-2024. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 08/07/2015 (+5 tháng)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 01/06/2021 (+9 tháng)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 01/04/2016 (+4 tháng)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 01/01/2010 (+3 tháng)trước 01/06/2010 (+3 tháng)
F4trước 22/07/2007 (+7 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 5 năm 2024 (+số tăng so với tháng 4-2024)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 5-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 5-2024 tại đây: Visa Bulletin For May 2024.

3.6. Tháng 6 năm 2024

Lịch phỏng vấn và Lịch mở hồ sơ có tăng ở một vài diện. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 08/07/2015 (+5 tháng)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 15/11/2021 (+5 tháng)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 01/04/2016 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 01/03/2010 (+2 tháng)trước 01/09/2010 (+3 tháng)
F4trước 22/07/2007 (+0 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 6 năm 2024 (+số tăng so với tháng 5-2024)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 6-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 6-2024 tại đây: Visa Bulletin For June 2024.

3.7. Tháng 7 năm 2024

Lịch phỏng vấn và Lịch mở hồ sơ có tăng ở một vài diện. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 22/10/2015 (+3 tháng)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 15/11/2021 (+0 tháng)trước 01/11/2023 (+2 tháng)
F2Btrước 01/05/2016 (+1 tháng)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 01/04/2010 (+1 tháng)trước 01/10/2010 (+1 tháng)
F4trước 01/08/2007 (+3 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 7 năm 2024 (+số tăng so với tháng 6-2024)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 7-2024,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 7-2024 tại đây: Visa Bulletin For July 2024.

🧐🦚😬


4. Bài đọc được đề xuất

Một số thông tin, hướng dẫn cần thiết.

Trả lời