Lịch visa và mở hồ sơ mỗi tháng năm 2023 diện bảo lãnh tại Việt nam được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự thông tin chính thức. Mời Quý vị cùng tham khảo.

1. Lưu ý

Nếu hồ sơ của Quý vị đã vượt qua ngày ưu tiên, Quý vị cần:

 • Làm lại Lý lịch tư pháp số 2 (hiện đã đổi thời gian hết hạn là 1 năm sang hết hạn là 2 năm).
 • Chụp hình 5×5 mới (nền trắng, không đeo kiếng) đúng quy cách. Vui lòng đọc kỹ về yêu cầu ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ.
 • Chuẩn bị bộ thuế mới nhất của người bảo trợ tài chính để update ngay sau khi nhận được thư mời phỏng vấn.

2. Ghi chú 

Khi đọc bản tin lịch visa và mở hồ sơ hàng tháng, Qúy vị cần biết kí hiệu các diện bảo lãnh như sau:

 • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai độc thân, con gái độc thân.
 • F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh vợ/chồng và con cái.
 • F2B: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con trai – con gái độc thân từ 21 tuổi trở lên.
 • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai và con gái đã lập gia đình.
 • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh-chị-em (các con nếu có của anh-chị-em cũng được bảo lãnh đồng thời).

3. Lịch visa và mở hồ sơ mỗi tháng năm 2023 diện bảo lãnh tại Việt nam

 • Bảng A là lịch visa, dành cho hồ sơ đã nhận được thư hoàn tất và thông qua hồ sơ từ NVC; sẽ được lên lịch phỏng vấn tại LSQ Mỹ tại Việt Nam.
 • Bảng B là lịch mở hồ sơ, dành cho hồ sơ đã nhận được thư chấp thuận đơn bảo lãnh từ USCIS; sẽ được NVC gửi thư thông báo mở hồ sơ để bắt đầu nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu (6 bước).
 • “C” trong bảng A nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; “U” nghĩa là không có sẵn visa để cấp.
 • “C” trong bảng B nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn.
 • “Ngày” ghi trong bảng A. B. nghĩa là chỉ giải quyết những hồ sơ có ngày ưu tiên TRƯỚC NGÀY liệt kê này.

3.1. Tháng 1, 2 và 3 năm 2023

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 1, 2 và 3 năm 2023 đứng yên như tháng 12 năm 2022. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 01/12/2014 (+0 tuần)trước 08/08/2016 (+0 tuần)
F2ACC
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 22/11/2008 (+0 tuần)trước 08/11/2009 (+0 tuần)
F4trước 22/03/2007 (+0 tuần)trước 15/12/2007 (+0 tuần)
Lịch tháng 1, 2, 3 năm 2023 (+số tuần tăng so với tháng 12-2022)

3.1.1. Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 1-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 1-2023 tại đây: Visa Bulletin For January 2023.

3.1.2 Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 2-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 2-2023 tại đây: Visa Bulletin For February 2023.

3.1.3 Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 3-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 3-2023 tại đây: Visa Bulletin For March 2023.

3.2. Tháng 4 năm 2023

Lịch tháng 4-2023 đứng yên giống tháng 1, 2, 3/2023. TRỪ LỊCH PHỎNG VẤN diện F2A thay vì trạng thái C, thì giới hạn lùi lại ở các hồ sơ có ngày ưu tiên trước ngày 08/09/2020.

Để biết thêm nhiều thông tin, mời bạn:

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tháng 4-2023 tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 4-2023 tại đây: Visa Bulletin For April 2023.

3.3. Tháng 5 và 6 năm 2023

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 5 năm 2023 bắt đầu tăng lại (TRỪ diện F2A, F2B đứng yên như tháng 4 năm 2023). Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 15/12/2014 (+2 tuần)trước 01/01/2017 (+5 tháng)
F2Atrước 08/09/2020 (+0 tuần)C
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 08/12/2008 (+2 tuần)trước 08/02/2010 (+3 tháng)
F4trước 08/04/2007 (+2 tuần)trước 01/02/2008 (+6 tuần)
Lịch tháng 5, 6 năm 2023 (+số tăng so với tháng 4-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 5-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 5-2023 tại đây: Visa Bulletin For May 2023.

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 6 năm 2023 đứng yên như tháng 5 – 2023.

3.4. Tháng 7 năm 2023

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 7 năm 2023 bắt đầu tăng lại – đặc biệt ở diện F3, F4 (TRỪ diện F2A, F2B hoàn toàn đứng yên). Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 15/12/2014 (+0 tuần)trước 01/09/2017 (+8 tháng)
F2Atrước 08/09/2020 (+0 tuần)C
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 22/12/2008 (+2 tuần)trước 01/03/2010 (+3 tuần)
F4trước 22/04/2007 (+2 tuần)trước 01/03/2008 (+1 tháng)
Lịch tháng 7 năm 2023 (+số tăng so với tháng 6-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 7-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 7-2023 tại đây: Visa Bulletin For July 2023.

😆🍊👍

3.5. Tháng 8 năm 2023

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 8 năm 2023 rất lạ ở lịch phỏng vấn diện F2A – từ năm 2020 lùi lại năm 2017 . Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 01/01/2015 (+2 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 08/10/2017 (-3 năm)C
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 08/01/2009 (+2 tuần)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 22/04/2007 (+0 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 8 năm 2023 (+ – số tăng giảm so với tháng 7-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 8-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 8-2023 tại đây: Visa Bulletin For August 2023.

🧐🦚😬

3.6. Tháng 9 năm 2023

Lịch Visa và Mở hồ sơ tháng 9 năm 2023 chỉ tăng nhẹ ở lịch phỏng vấn F2A thôi; đặc biệt lịch mở hồ sơ diện F2A chuyển từ trạng thái C sang trang thái giới hạn trước ngày 01/9/2023. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 01/01/2015 (+0 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 01/01/2018 (+3 tháng)trước 01/09/2023
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 08/01/2009 (+0 tuần)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 22/04/2007 (+0 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 9 năm 2023 (+số tăng so với tháng 8-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 9-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 9-2023 tại đây: Visa Bulletin For September 2023.

🧐🦚😬

3.7. Tháng 10, 11 và 12 năm 2023

Lịch tháng 10 năm 2023 tăng rất mạnh ở lịch phỏng vấn F2A (1 năm và 1 tuần). Lịch tháng 11 và 12 đứng yên như tháng 10. Cụ thể như sau:

DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 01/01/2015 (+0 tuần)trước 01/09/2017 (+0 tuần)
F2Atrước 08/02/2019 (+1 năm)trước 01/09/2023 (+0 tuần)
F2Btrước 22/09/2015 (+0 tuần)trước 01/01/2017 (+0 tuần)
F3trước 08/01/2009 (+0 tuần)trước 01/03/2010 (+0 tuần)
F4trước 22/04/2007 (+0 tuần)trước 01/03/2008 (+0 tuần)
Lịch tháng 10, 11 và 12 năm 2023 (+số tăng so với tháng 9-2023)

Để biết thêm nhiều thông tin của tháng 10-2023,

 • Tải về hoặc xem online chi tiết tất cả các diện Visa và Mở hồ sơ tại đây (file PDF).
 • Truy cập trang thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho lịch visa và mở hồ sơ tháng 9-2023 tại đây: Visa Bulletin For October 2023.

🧐🦚😬

3.8. Tháng 01 năm 2024

Mời Qúy vị xem ở bài viết Lịch visa cho năm 2024.

Trân trọng.


4. Bài đọc được đề xuất

Một số thông tin, hướng dẫn cần thiết.

Trả lời