Thi quốc tịch Hoa Kỳ là cuộc thi quan trọng, dành cho nhiều trường hợp; trong đó có 2 trường hợp phổ biến hay gặp:

  • Thường trú nhân hợp pháp 5 năm.
  • Đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ 3 năm.

Từ viết tắt trong bài viết:

  • LPR (Lawful Permanent Residents – Thường trú nhân hợp pháp)
  • USCIS (United States Citizenship and Immigration Services – Sở Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ).
Bài kiểm tra nhập tịch bao gồm hai phần:
[1] Trình độ hiểu và thông thạo tiếng Anh: xác định bằng khả năng nói, đọc, viết, hiểu của ứng viên; 
[2] Kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ: xác định bằng bài kiểm tra công dân.
Ứng viên có hai cơ hội để vượt qua các bài kiểm tra tiếng Anh và công dân: kiểm tra lần đầu và phỏng vấn tái kiểm tra (nếu lần đầu chưa đạt). 
USCIS từ chối đơn xin nhập tịch nếu người nộp đơn không vượt qua được bất kỳ phần nào của bài kiểm tra sau hai lần thử.

Các trường hợp ngoại lệ cho phần [1][2]
*Từ 50 tuổi trở lên + là LPR ít nhất 20 năm: miễn [1] và [2] thi bằng tiếng Việt.
*Từ 55 tuổi trở lên + là LPR ít nhất 15 năm: miễn [1] và [2] thi bằng tiếng Việt.
*Từ 65 tuổi trở lên + là LPR ít nhất 20 năm: miễn [1] và [2] thi bằng tiếng Việt với 20 câu hỏi được chỉ định (không phải 100 câu).
*Người khuyết tật Y tế (Mẫu N-648): có thể miễn [1], miễn [2] hoặc cả hai.

Xem bài viết chi tiết của USCIS tại đây (tiếng Anh).

1. Điều kiện để được thi quốc tịch

Trước khi bạn nộp đơn xin nhập tịch (Mẫu N-400), bạn hãy dùng công cụ do USCIS (bằng cách trả lời 1 số câu hỏi) để xem – liệu mình có đủ điều kiện dự thi hay không? Bấm vào đây để kiểm tra (USCIS).

2. Bài kiểm tra thi quốc tịch

[1] Trình độ hiểu và thông thạo tiếng Anh

Kiểm tra NÓI

Kiểm tra ĐỌC

Kiểm tra VIẾT

[2] Kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ

Trả lời