Chúng tôi xin giới thiệu lịch visa và mở hồ sơ tháng 4-2021 diện bảo lãnh tại Việt nam. Tháng này, lịch di trú có rất sớm, trước ngày 15-3-2021.

Ngày 14/03/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh Sự có thông tin chính thức về lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 4 – 2021.

 • Lịch visa tháng 4-2021 tất cả các diện đều tăng từ 1 tuần đến 4 tuần.
 • Lịch mở hồ sơ có diện tăng đến 5 tuần; riêng diện F3 và F4 đứng yên.

Xin chúc mừng Quý vị có lịch visa (lịch phỏng vấn) các diện đều tăng đợt này.

Ghi chú 

Khi đọc bản tin lịch visa và mở hồ sơ hàng tháng, Qúy vị cần biết kí hiệu các diện bảo lãnh như sau:

 • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai độc thân, con gái độc thân.
 • F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh vợ/chồng và con cái.
 • F2B: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con trai – con gái độc thân từ 21 tuổi trở lên.
 • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con trai và con gái đã lập gia đình.
 • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh-chị-em (các con nếu có của anh-chị-em cũng được bảo lãnh đồng thời).

Lịch visa và mở hồ sơ tháng 2-2021 diện bảo lãnh tại Việt nam

 • Bảng A là lịch visa, dành cho hồ sơ đã nhận được thư hoàn tất và thông qua hồ sơ từ NVC; sẽ được lên lịchphỏng vấn tại LSQ Mỹ tại Việt Nam.
 • Bảng B là lịch mở hồ sơ, dành cho hồ sơ đã nhận được thư chấp thuận đơn bảo lãnh từ USCIS; sẽ được NVC gửi thư thông báo mở hồ sơ để bắt đầu nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu (6 bước).
 • “C” trong bảng A nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; “U” nghĩa là không có sẵn visa để cấp.
 • “C” trong bảng B nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn.
 • “Ngày” ghi trong bảng A. B. nghĩa là chỉ giải quyết những hồ sơ có ngày ưu tiên TRƯỚC NGÀY liệt kê này.
DiệnBảng A. Lịch phỏng vấnBảng B. Lịch mở hồ sơ
F1trước 08/10/2014 (+2 tuần)trước 15/09/2015 (+5 tuần)
F2ACtrước 01/03/2021 (+4 tuần)
F2Btrước 08/08/2015 (+2 tuần)trước 15/06/2016 (+3 tuần)
F3trước 08/08/2008 (+1 tuần)trước 22/06/2009
F4trước 01/11/2006 (+1 tuần)trước 01/10/2007
Màu đỏ là tăng so với tháng 3-2021 (nguồn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)

Nhận xét lịch tháng 4 năm 2021

Lịch visa tháng 4-2021 tăng rất khả quan ở tất cả các diện. Lịch mở hồ sơ diện F1 tăng đến 5 tuần; hy vọng ở tháng sau, các diện trong lịch mở hồ sơ đều tăng.

Liên hệ để biết thêm thông tin

Để biết thêm nhiều thông tin khác, bạn vui lòng:

Trân trọng.


Liên kết hữu ích

Một số thông tin, hướng dẫn cần thiết.

Trả lời