—LƯU Ý XE TẢI—

When sharing the road with a truck, it is important to remember that trucks generally:

 1. Require longer distances to stop than smaller vehicles do.
 2. Require less time to pass on a downgrade than smaller vehicles do.
 3. Require a smaller turning radius than smaller vehicles do.
 4. Require less time to pass on an incline than smaller vehicles do.

Khi đi chung đường với xe tải, điều quan trọng cần nhớ là xe tải:

 1. Cần khoảng cách xa hơn để dừng lại so với các phương tiện nhỏ.
 2. Cần ít thời gian hơn để vượt qua đoạn đường xuống cấp so với các phương tiện nhỏ.
 3. Yêu cầu bán kính xoay vòng nhỏ hơn so với các loại xe nhỏ.
 4. Cần ít thời gian hơn để vượt qua đường nghiêng so với các phương tiện nhỏ.

When passing a large vehicle, the driver of a small vehicle must be prepared for:

 1. Loud noises.
 2. Excess air pollution.
 3. Wind gusts produced by the large vehicle.
 4. Falling vehicle parts.

Khi vượt xe lớn, người điều khiển xe nhỏ phải chuẩn bị xử lý cho:

 1. Âm thanh ôn ào.
 2. Ô nhiễm không khí dư thừa.
 3. Gió giật do xe phân khối lớn tạo ra.
 4. Các bộ phận của xe bị rơi.

You are driving up a hill and are approaching a heavy truck from the rear. You should know that:

 1. The truck may be traveling at a speed slower than the posted speed limit.
 2. You may not be able to safely pass the truck.
 3. You may not be able to legally pass the truck.
 4. All of the above.

Bạn đang lái xe lên đồi và đang tiếp cận một chiếc xe tải hạng nặng từ phía sau. Bạn nên biết rằng:

 1. Xe tải có thể chạy với tốc độ chậm hơn tốc độ cho phép.
 2. Bạn có thể không vượt qua xe tải được một cách an toàn.
 3. Bạn không thể vượt xe tải một cách hợp pháp.
 4. Tất cả những điều trên.

Trả lời