—SEAT BELT—

The most effective thing you can do to reduce your risk of getting injured or killed in a traffic crash is:

Wear your seat belt.

Điều hiệu quả nhất bạn có thể làm để giảm nguy cơ bị thương hoặc thiệt mạng trong một vụ va chạm giao thông là: Hãy thắt dây an toàn.

Seat belts are most effective when they are worn by:

 1. The person driving the car.
 2. Passengers when they are on a long drive.
 3. All occupants of a car being driven on an expressway.
 4. All occupants of a car every time the car is driven.

Dây an toàn có hiệu quả nhất khi chúng được đeo bởi:

 1. Người điều khiển xe.
 2. Hành khách khi họ đang trên một chặng đường dài.
 3. Tất cả những người ngồi trên xe ô tô đang được điều khiển trên đường cao tốc.
 4. Tất cả những người ngồi trên xe mỗi khi đi.

Which statements are true about the seat belts?

 1. Each passenger in the front seat and each underage must wear a seat belt;
 2. You must ensure that every passenger in your car is wearing a seat belt at all times;
 3. You have to wear a seat belt while driving;
 4. All previous statements are true.

Câu nào đúng về dây an toàn?

 1. Mỗi hành khách ngồi trên ghế trước và mỗi người chưa đủ tuổi phải thắt dây an toàn;
 2. Bạn phải đảm bảo rằng mọi hành khách trên xe của bạn luôn thắt dây an toàn;
 3. Bạn phải thắt dây an toàn khi lái xe;
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

Trang 6: Điểm mù

Trả lời