• Post author:
 • Post category:Giấy tờ

Hồ sơ cho buổi phỏng vấn rất quan trọng, bạn phải chú ý làm thật tốt.

Ở buổi phỏng vấn xin thị thực định cư Mỹ, nếu bạn không nộp đủ hoặc có sai sót các giấy tờ được yêu cầu, hồ sơ của bạn có thể bị từ chối hoặc việc in thị thực có thể bị trì hoãn, rất mất thời gian. Do vậy, việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác là rất quan trọng.

Mỗi người được bảo lãnh phải có một bộ hồ sơ xếp riêng. Ví dụ gia đình bạn có 4 người xin visa thì phải có 4 bộ riêng rẽ.
Phải nộp cả bản chính bản sao (bản sao phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Anh) những giấy tờ liệt kê bên dưới. Cần biết:
+tách riêng 1 bộ bản chính và 1 bộ bản sao.
+bản chính sẽ được trả lại sau khi phỏng vấn.
+xếp giấy tờ theo đúng thứ tự được liệt kê trong bài viết bên đây.

1. Hồ sơ cho buổi phỏng vấn ở giai đoạn nào?

Có 12 bước nếu quá trình xin Visa định cư thành công. Khi bạn chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn; bạn xem như đã ở bước hoàn tất của quá trình xin Visa định cư.

Sau khi nhận thư thông báo
Bạn đang ở Bước 10 phần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ

2. Hồ sơ cho buổi phỏng vấn xếp theo thứ tự như sau

[1] Trang xác nhận đăng ký địa chỉ

+Truy cập trang web ustraveldocs.com NGAY BÂY GIỜ để tạo tài khoản đăng ký địa chỉ và in Trang Xác nhận Đăng ký địa chỉ.

+PHẢI đem theo Trang xác nhận Đăng ký địa chỉ này khi đến phỏng vấn và mỗi lần quay lại Lãnh sự quán sau buổi phỏng vấn.

+Lưu ý: mỗi đương đơn có số hồ sơ khác nhau đều phải làm theo hướng dẫn để tạo hồ sơ riêng và đăng ký địa chỉ. (Yêu cầu này không áp dụng cho đương đơn xin visa diện K, diện tỵ nạn, và diện trẻ lai)

[2] Thư mời phỏng vấn (in từ mail)

Bạn lấy Thư mời phỏng vấn có đóng dấu mộc đỏ ghi ngày khám sức khỏe để nộp.

[3] Trang xác nhận in khi hoàn tất hồ sơ

[4] Hình xin thị thực

+Hai (2) hình màu đúng quy cách cho mỗi đương đơn.

+Bạn phải ghi tên và ngày tháng năm sinh phía sau mỗi tấm hình.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về yêu cầu cụ thể đối với hình cho thị thực tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

[5] Căn cước công dân

Trước kia là Chứng minh nhân dân của bạn; nhưng từ tháng 07-2021, tất cả CMND đã được thay bằng Căn cước công dân (CCCD).

[6] Hộ chiếu (Passport)

Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 60 ngày tính từ ngày thị thực Hoa Kỳ hết hạn. Mỗi đương đơn phải nộp hai bản sao trang thông tin hộ chiếu riêng, kể cả trẻ em đi chung hộ chiếu với cha mẹ.

[7] Hộ khẩu

[8] Giấy khai sinh

+của người bảo lãnh (trường hợp không có giấy khai sinh của người bảo lãnh, viên chức lãnh sự sẽ xem xét và hướng dẫn thêm cho đương đơn khi phỏng vấn).

+của mỗi đương đơn có tên trên hồ sơ.

+của tất cả các con của đương đơn chính (ngay cả khi người con đó không đi cùng). (Nếu đương đơn là con nuôi hoặc đương đơn có nhận con nuôi, đương đơn phải nộp thêm giấy cho hoặc nhận con nuôi hợp pháp).

[9] Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không yêu cầu nếu chưa bao giờ kết hôn)

+Giấy đăng ký kết hôn nếu đương đơn đã kết hôn (bản chính và bản sao).

+Bằng chứng hợp pháp về việc chấm dứt hôn nhân trước đây của người bảo lãnh và của các đương đơn (Bản chính và bản sao Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của vợ/chồng cũ, nếu có).

[10] Bản chính Phiếu Lý Lịch Tư Pháp số 2

Đương đơn xin thị thực từ 16 tuổi trở lên phải có một Lý lịch tư pháp số 2 hợp lệ được cấp bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn đang sinh sống hoặc nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo Hộ khẩu.

Thông thường, Giấy lý lịch tư pháp Việt Nam có thời hạn một năm kể từ ngày cấp.  Để biết thêm thông tin về Giấy lý lịch tư pháp Việt Nam, vui lòng nhấp vào đây.

[10a] Bản chính Lý lịch Tư pháp nước ngoài (nếu có)

* Đối với đương đơn xin thị thực định cư: nộp bản chính lý lịch tư pháp được cấp bởi tất cả các quốc gia nơi đương đơn đã cư trú ít nhất một năm kể từ khi đủ 16 tuổi.

[11] Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có)

Bản chính và bản sao.

[12] Hồ sơ quân đội (nếu có)

Bản sao. Các đương đơn đã từng phục vụ trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào đều phải nộp 1 bản sao hồ sơ quân đội của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

[13] Kết quả kiểm tra sức khỏe

Đơn vị khám sức khỏe do Lãnh sự quán chỉ định sẽ thông báo cho bạn biết khi có kết quả.

 • Thông thường bạn sẽ nhận được kết quả khám sức khỏe trong vòng 3 đến 10 ngày.
 • Một số trường hợp sẽ mất nhiều thời gian hơn (ví dụ bạn phải thử đàm); và đơn vị khám sức khỏe có thể sẽ gửi thẳng kết quả khám sức khỏe của bạn đến Lãnh sự quán.

Bác sĩ phụ trách khám cho bạn sẽ trao đổi về kết quả khám sức khoẻ và các yêu cầu điều trị cần thiết. Bạn phải tiến hành điều trị tại các đơn vị do Lãnh sự quán chỉ định nếu được yêu cầu.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấp vào đây.

[14] Hồ sơ bảo trợ tài chính

+Trường hợp người bảo lãnh đã nộp đầy đủ các hồ sơ bảo trợ tài chính dưới đây đến Trung Tâm Thị thực quốc gia (NVC), bạn không cần nộp lại các hồ sơ này khi phỏng vấn.

+Nếu chưa nộp, bạn vui lòng chuẩn bị các hồ sơ này để nộp vào ngày phỏng vấn:

Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ phải điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp Hồ sơ bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) cho mỗi đương đơn xin thị thực định cư.

 • Mỗi mẫu đơn I-864 trên phải đi kèm với bản ghi khai thuế do Sở Thuế Liên Bang (IRS) cấp (IRS tax transcripts) và các mẫu W-2 liên quan. Để biết thêm thông tin về các giấy tờ tài chính cần nộp, vui lòng nhấp vào đây.
 • Nếu mẫu I-864 do người đồng bảo trợ nộp, người đồng bảo trợ này phải nộp thêm bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp của người đồng bảo trợ như: bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ thường trú nhân.
 • Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính không đáp ứng đúng yêu cầu về thu nhập tối thiểu theo hướng dẫn trên trang thông tin I-864P, bạn sẽ được yêu cầu phải nộp thêm các giấy tờ chứng minh tài chính khác sau khi phỏng vấn.

+Lưu ý: Bản sao và bản chụp (scanned) của mẫu đơn I-864 và những chứng từ bảo trợ khác được chấp nhận.

[15] Bằng chứng về mối quan hệ

Bạn cần chuẩn bị toàn bộ bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của bạn với người bảo lãnhvới các thành viên phụ thuộc trong gia đình đi cùng (nếu có).

Diện hôn phu/hôn thê (K): Vui lòng đề tên và ghi rõ từng mục theo trình tự thời gian và phân thành hai nhóm: trước và sau khi đính hôn. Bằng chứng có thể bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại và những bằng chứng có liên quan khác để hỗ trợ việc chứng minh với viên chức lãnh sự về mối quan hệ thực sự của bạn với người bảo lãnh. Xin lưu ý là bạn phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời.

Diện bảo lãnh vợ-chồng: Vui lòng đề tên, ghi rõ từng mục theo trình tự thời gian và phân thành hai nhóm: trước và sau khi kết hôn. Bằng chứng có thể bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại và những bằng chứng có liên quan khác để chứng minh với viên chức lãnh sự về mối quan hệ thực sự của bạn với người bảo lãnh. Xin lưu ý là đương đơn phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời.

Nếu đương đơn là con kế của người bảo lãnh: Giấy chứng nhận kết hôn bản chính của người bảo lãnh và cha mẹ ruột của bạn; một bản sao giấy ly hôn với tất cả vợ (hoặc chồng) trước đây của cả hai người.

Diện bảo lãnh đi làm việc: Người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ phải cấp giấy xác nhận công việc của bạn còn hiệu lực. Giấy xác nhận phải được in trên giấy có tiêu đề/biểu tượng của doanh nghiệp, có chữ ký gốc của người sử dụng lao động và phải được công chứng.

Diện bảo lãnh khác: Bạn cần chuẩn bị sổ đăng ký hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ gia đình công giáo… để chứng minh mối quan hệ của bạn với người bảo lãnh.

3. Sau buổi phỏng vấn

Nếu giấy tờ đầy đủ, Viên chức lãnh sự sẽ thu lại Passport của bạn để in Visa. Bạn sẽ nhận được Visa sớm nhất chỉ sau 02 ngày.

Nếu bạn phải bổ sung thêm giấy tờ, Viên chức lãnh sự sẽ đưa bạn tờ giấy màu xanh có liệt kê các giấy tờ yêu cầu. Khi đó:

 • Bạn sẽ chuyển hồ sơ bổ sung theo đường chuyển phát nhanh của công ty NHẤT TÍN.
 • Tiếp tục theo dõi xem Visa của mình đang giải quyết tới đâu; bằng cách vào trang CEAC (state.gov), nhập số Case Number của mình để xem. Lãnh sự quán sẽ xử lý từ 2 đến 10 tuần và cập nhật lần lượt 4 trạng tháiVisa của bạn như sau,
  1. Refused: đang ở trạng thái từ chối cấp Visa do thiếu hồ sơ.
  2. Ready: các hồ sơ bạn bổ sung là hợp lệ và đã sẵn sàng bước tiếp theo.
  3. Administrative Processing: viên chức Lãnh sự đang xử lý hành chính.
  4. Issued: Visa đã được in và chuyển đến bạn.

4. Xem hướng dẫn cho người mới nhập cư

Xem hướng dẫn rất chi tiết của USCIS dành cho Người Mới Nhập Cư Hoa Kỳ tại đây.


Như vậy bạn đã có cái nhìn tổng quát về Hồ sơ cho buổi phỏng vấn xin Visa định cư. Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Rất cám ơn bạn đã đọc bài viết. Mong gặp lại bạn ở các bài viết sau.

Trân trọng.

4. Liên kết hữu ích

Lịch Visa và Lịch mở hồ sơ Diện bảo lãnh tại Việt Nam.

100 câu hỏi và trả lời thi Quốc tịch Mỹ (tiếng Việt) của USCIS.

100 câu hỏi và trả lời thi Quốc tịch Mỹ (tiếng Anh) của USCIS.

Đơn N-400 và tất cả thông tin liên quan cho kì thi nhập tịch của USCIS.

Trả lời